Salon elektroniikkateollisuuden tarina

Elektroniikka­teollisuudella on ollut merkittävä rooli Suomen taloudessa, työllisyydessä ja tekno­logisessa kehityk­sessä. Pienessä maassa syntynyt erikoistunut insinööri­taito ja tekno­loginen osaaminen on tuottanut monia maailmaa mullista­neita inno­vaatioita. Nämä ovat muokanneet nykyisen maailman­kuvamme ja keski­näisen vuoro­vaikutuk­semme sellai­seksi sähköisten viestien tulvaksi, miltä arkemme tänä päivänä näyttää.
Salo, pieni varsinais­suomalainen kaupunki vilja-aukeiden ympäröi­mänä, on toiminut tärkeänä tapah­tuma­paikkana ja mahdol­listajana tälle kehitykselle. Teollisuuden­alan historia Salossa kertoo vahvasti koko Suomen elektro­niikka­teollisuu­den tarinaa. Salo­visio-verkko­näyttely esittelee tätä histo­riaa, seura­ten neljää aika­kautta ja niitä läpäi­seviä kehitys­kulkuja.

Radio-Suomen syntyaikoina Salon kauppalasta tuli 1920-luvulla useiden radiopajojen toimipaikka. Niistä merkittävimmäksi kasvoi Nordell & Koskinen, josta kehittyi Salora Oy. Jo 1930-luvulla Salora-radiot uudistivat ja kaupunkilaistivat mielikuvaa Salosta. Erityisesti sotien jälkeen ja 1950-luvulla Saloran voimakas kehitys teki Salosta maankuulun radiokauppalan.

Kun Suomi muutti kaupunkeihin ja modernisoitui, Salosta tuli televisio­kaupunki. Saloran teeveet valloittivat maan Pohjolaa ja Eurooppaa myöten. Yhtiö kehitti jo 1960-luvulla tv-mallistoaan voimakkaasti, 1970-luvulla Saloran väritelevisiot vienti­kauppoineen synnyttivät kulutus­elektroniikan menestys­bisneksen. Samaan aikaan Salorasta kehittyi autopuhelimien edelläkävijä, mikä loi lähtökohdan langattoman tele­kommunikaation tuotteistamiseen.

Saloran tarina televisioiden osalta huipentuu. Yhtiön visiona on kehittää televisiosta ”viihde- ja tietokeskus”. Salora ja Nokia perustavat Mobiran toimiakseen syntyvillä matka­puhelin­markkinoilla. Mobiran pääkonttori ja emotehdas sijoitetaan Saloon. Salosta tulee suomalaisen matka­puhelint­eollisuuden keskus, josta Nokia-Mobira ponnistaa maailmalle.

Mobirasta kehittynyt Salon matka­puhelin­yksikkö kantaa Nokia-yhtymän uuteen aikaan. Nokian matka­puhelimet nousevat maailman johtavaksi merkiksi, Salosta tulee kansain­välinen mobiili­metropoli. Nokian menestystarina tulee päätökseensä 2010-luvulla.

Keskeisiä tapahtumia

1920-luku

Radiotoiminta alkoi radioamatöörien ja armeijan kokeiluna 1920-luvulla. Salossa toimi parikymmentä radiopajaa.

Pikkupajoista satojen työntekijöiden tehtaaksi

1926

Suomen Yleisradio perustetaan.

1928

Radioliike Nordell & Koskinen perustetaan
(nimi muuttuu 1945 Saloraksi).

1937

Salora-tuotemerkki otetaan käyttöön.

1952

Uusi radiotehdas valmistuu Annankadun ja Turuntien kulmaan.

Radiotehdas kasvaa kauppalan ytimessä

1957

Yleisradio aloittaa televisioiden koelähetykset Suomessa.

1958

Saloran ensimmäinen oma televisiomalli tulee markkinoille.

Saloran televisiomallit 1960–1970-luvuilla

1960

Salon kauppalasta tulee kaupunki.

1962

Uusi televisiotehdas valmistuu Turuntielle
(Turuntie 36, nykyinen Astrum-keskus ja Elektroniikkamuseo).

Saloran toimitilat uudistuvat

1965

Saloran liiketoiminta laajenee radiopuhelimiin ja kodinkoneisiin.

Saloran radiopuhelinosasto SRP

1968

Yleisradio päättää suomalaisesta televisioiden värilähetysjärjestelmästä, väritelevisioiden valmistus alkaa Salossa.

Väritelevision kehityshanke

1972

Rakennetaan Ankkalinna, Salora Oy:n pääkonttorirakennus (Turuntie 36), radioiden valmistus lopetetaan Salossa.

Saloran toimitilat uudistuvat

1979

Mobira oy aloittaa toimintansa Salossa.

Mobira – Autoradioista taskuhalkoihin

1982

Salossa aloitetaan värinäytöllisten monitorien valmistaminen. Mobira julkaisee ensimmäisen NMT-puhelimensa.

Ammattielektroniikkaa ja tietokonenäyttöjä

1987

Nokia-Mobiran ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoitettu käsipuhelin Cityman 900 tulee tuotantoon.

1988

Benefon Oy aloittaa toimintansa.

Benefon – kotimainen kirittäjä

1992

Televisiotuotanto loppuu Salossa.

1994

Nokia lanseeraa markkinoille 2100-puhelinsarjan, jota myydään 20 miljoonaa kappaletta.

Nokia Mobile Phones – matkapuhelimista menestystarina

2012

Nokian matkapuhelintehdas suljetaan Salossa, tuotekehitys jää vielä paikkakunnalle.

2013

Nokia myy matkapuhelintoimintansa yhdysvaltalaiselle Microsoftille.

2014

Microsoft sulkee Salon matkapuhelinyksikön kokonaan.

Menestystarinan päätös